BI Logo

Opprett eller endre passord

Opprett eller endre passord ved å logge inn med ID-porten (BankID) via Feide. Alternativt kan du få engangskode på SMS.